همکاران و دوستان گرامی میتوانند جزوه درس مفاهیم پایه از هفت مهارت ICDL را از اینجا دریافت نمایند :


تاریخ : 1393/04/18

جزوه مفاهیم پایه : دانلود