اگر میخواهید از آخرین نسخه مرورگرهای معروف مانند IE,Opera,FireFox و ... مطلع شوید و آن را دانلود نمایید به آدرس زیر مراجعه نمایید :

www.whatbrowser.org