در دنیای نرم افزاری امروزه ، هر روز با پسوندهای مختلف برخورد می کنیم که شاید هیچ شناختی از آن فایل نداشته باشیم، راه حل چیه ؟

برای بدست آوردن اطلاعات در مورد یک پسوند و حتی برنامه هایی که میتوانند آن پسوند را اجرا و باز کنند، به سایت زیر مراجعه نموده و سپس در کادر سبز رنگ بالای صفحه File Extension Search حروف پسوند را تایپ نموده و اینتر می زنیم. در صورت وجود پسوند موردنظر، می توانید اطلاعات مفیدی بدست آورید.