همانطور که می دانید معتبرترین و بهترین نشریه در زمینه کامپیوتر ، نشریه PC World است که جهت مطالعه و آشنایی با جدیدترین تکنولوژی ها، بارگزاری شد.


نام مجله : PC World

تاریخ نشر : January 2015

فایل PDF : دانلود