دانشجویان گرامی می توانند نمرات درس زبان ماشین مربوط به ترم بهمن 1393 دانشکده سما تربت حیدریه را از لینک زیر رویت نمایند.

دسترسی به نمرات