نمرات میان ترم درس برنامه سازی رشته مهندسی اجرایی ، ترم 1 سال تحصیلی 96-1395 دانشکده فنی حرفه ای تربت حیدریه را می توانید از لینک زیر رویت نمایید.


دسترسی به نمرات