نمرات میان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته فناوری اطلاعات ، ترم 1 سال تحصیلی 96-1395 دانشکده فنی حرفه ای تربت حیدریه را می توانید از لینک زیر رویت نمایید.


دسترسی به نمرات